Over ons

Het Wereld Natuur Fonds beschermt de
natuur op verschillende plekken
wereldwijd.

Bedreigde dieren hebben baat bij de
bescherming van hun leefgebied, zodat ze
ongestoord kunnen leven. Daarom richten
we ons niet alleen op de dieren zelf, maar
ook op hun leefgebieden. Meestal focussen
we op de grote dieren in zo'n gebied - de
diersoorten in de top van de voedselketen.
De bescherming van die grote dieren komt
namelijk ook de andere dieren en planten
in zo'n gebied ten goede.


Niet alleen dieren worden bedreigd, ook hun
leefgebied staat onder druk, door
bijvoorbeeld houtkap, dammen of smeltend ijs.
We beschermen de natuur in samenwerking met
partners, overheden, onderzoeksinstellingen,
bedrijven en lokale gemeenschappen.

Bedreigde dieren

WNF beschermt de diersoorten die op de "Rode
Lijst"staan, dus dieren zoals:
- tijgers - rivierdolfijnen
- olifanten - amoerpanters
- reuzenpanda's - sneeuwluipaarden
- mensapen - blauwvintonijnen
- neushoorns
- walvissen
- zeeschildpadden
- ijsberen
- haaien

Beschermde gebieden

Wij beschermen de volgende gebieden:
- Noordpool
- Caribisch gebied
- Amazone
- Cerrado/Pantanal
- Zuidelijke oceaan
- Yangtze
- Centraal-Afrika
- Zuid-Amerika
- Zuidelijk Afrika
- Borneo
- Koraaldriehoek Azië
- China en Rusland
- Nederland

Onze aanpak

In onze aanpak gebruiken wij de volgende
tactieken:
- uitdaging
- dialoog aangaan
- verduurzamen grondstofketens
- innovatie en onderzoek

Thema's

Het Wereld Natuur Fonds werkt vanuit
verschillende thema's aan
natuurbescherming, zoals:
- oceanen
- ontbossing
- meren en rivieren
- klimaatverandering
- wildlife crime en stroperij
- foute souvenirs
- voetafrukken