Over ons

SVO gaat verder waar anderen stoppen!!!

Natuurlijk hebben wij net als anderen een
visie en een missie waarin wij aangeven
waar wij voor staan, bij ons namelijk:
het stoppen van pesten.

SVO wil haar visie en missie waarmaken
en dat kan alleen door onderzoeken te
starten en onderzoeken te verrichten om zo
materiaal samen te stellen voor workshops
en cursussen voor scholen in het gehele
land, maar ook voor ouders en verzorgers
van de leerlingen.

Wat doen wij nog meer?

De communicatie tussen scholen en ouders
of verzorgers kunnen wij begeleiden. Soms
kunnen de gesprekken niet verlopen zoals
gepland, doordat het gesprek op een
gegeven moment niet meer over het kind
gaat. SVO helpt u deze communicatie te
herstellen door te bemiddelen in het belang
van het kind.

Onze missie:

Het bevorderen van een veilig sociaal school
gevoel en het voorkomen van ongehoord
gedrag, zoals pesten. Wij doen alles in het
belang van het kind en het onderwijs. Om
onze missie te volbrengen bevorderen wij de
samenwerking tussen alle betrokken. Wij bieden
de oplossing om de sociale veiligheid op school
te vergroten.

Onze visie:

Het kind heeft recht op veilig onderwijs, daarom
moet de handhaving van de discipline op school
van de menselijke waardigheid en kinderrechen
gerespecteerd worden. Voor leerkrachten geldt
dat zij het recht hebben om op een veilig
schoolklimaat te kunnen werken. Immers een
goed werkklimaat, draagt bij aan een veilig
schoolklimaat.