Over ons

stichting het pleegkind heeft ten doel het behartigen
van de belangen van het pleegkind alsmede het
verrichten van al het geen met het voorstaande
verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord. stichting het pleegkind
tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het verzamelen en het beschikbaar stellen van informatie
voor pleegkinderen en voor personen die mede op willen
komen voor de belangen van het pleegkind.

Het bevorderen van de communicatie tussen het pleegkind
en de personen die belangrijk zijn voor het pleegkind.

Het behartigen van de belangen en opkomen voor de rechten
van het pleegkind.

Het verhaal van het pleegkind te verzamelen en te delen met
ieder die hierin geïnteresseerd is.

Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband
houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor meer informatie
www.hetpleegkind.eu